Västmanland

Sevärdheter i Västmanland

Nordväst om Mälaren återfinner vi Västmanland, ett landskap otroligt rikt på fornlämningar – över 20,000, bland annat 45 fornborgar. Sala silvergruva eller någon av alla hälsokällor i Bergslagen är andra populära besöksmål. Upplev Västerås och ta en räkkryssning ut på Mälaren – garanterad succé. Västmanland är ett slags möte mellan norra och södra Sverige, vilket också gäller dess natur, och landskapet kan på så vis sägas representera hela Sverige.