Karlslunds Herrgård i Örebro

Karlslunds herrgård

Karlslunds herrgård är en välbevarad herrgård i de västra delarna av Örebro. Den anlades på 1500-talet av hertig Karl, hertig över Närke och Södermanland – han skulle senare bli kung Karl IX. Han gav även sitt namn till herrgården som hade som uppgift att förse Örebro slott med livsmedel och ved.

Fyra parker

Runt herrgården finns fyra parkområden som bland annat inkluderar uppvärmda växthus med odlingar av druvor, gurkor och tomater men även en uppsjö av olika blommor. Det finns även en speciell del dedikerad till skolbarn och deras utbildning inom botanik och uppdrivning av grönsaker.

Herrgårdens arkitektur

Huvudbyggnaden uppfördes 1801 av ryttmästare Gustaf Ernst Günther, härstammande från den tyska adelssläkten som kom till Sverige i mitten av sjuttonhundratalet. Byggnaden är i sten i två våningar och harmoniserar vackert med grönområdet genom sin suterrängvåning som är vänd mot parken.

Först med elektrisk belysning

Det finns otaliga byggnader i anslutning till herrgårdsområdet. De äldsta är kvarnarna som kan spåras tillbaka ända till tidigt 1400-tal men den äldsta som fortfarande står upp är den Norra kvarnen som härstammar från 1690-talet. En av kvarnarna förseddes 1886 med en dynamo och Karlslund blev därmed den första gården i landet med elektrisk belysning.

Stora oxhuset

I början av 1800-talet var många av byggnaderna i dåligt skick och ett omfattande renoveringsarbete påbörjades. Bland annat den stora oxladugården, som byggdes helt i sten och stod färdig 1827. Den fick namnet Stora Oxhuset och innehöll förutom nötkreatur även får. Den ståtliga byggnaden brann tyvärr ner 1979 tillsammans med ytterligare närliggande boskapshus.

Nuvarande verksamhet

I dag finns en mängd näringsverksamheter på området. De tre största är konferens, restaurang och sommarcafé – men det finns även en hel del konst i form av hantverkare, målare och utställare. Med andra ord väl värt ett besök.

Hur ni kan ta er hit:

  • Nettbuss till Örebro
  • SJ till Örebro
  • Länstrafiken Örebro Linje 9 & 7
  • Ca 13 min från Örebro centrum

Hitta hit

Skriv en kommentar