S:ta Britas kapell på Öland

Sankta Birgittas kapell på öland

Foto: fotoakuten.se

En av Ölands bortglömda pärlor hittar du på Kapelludden, lokaliserad nästan mitt på Ölands östra kustlinje. Dryga tre kilometer sydöst om Bredsätra ligger ruinerna av Sankta Birgittas Kapel. S:ta Britas blev kapellets skyddshelgon i slutet av 1400-talet och på Öland gjordes många bilder av henne under just denna tid.

Enlig legenden fördes hennes kvarlevor hem från Rom via Tyskland och man ska då ha landstigit just på Kapelludden för vidare färd till Vadstena där hon ligger begravd. Området kallades då för Sikavarp och hade en av Ölands största och mest trafikerade hamnar, så att landstigningen ägde rum just här är högst troligt. Kapellet fanns dock långt tidigare och uppförandet har daterats så långt tillbaka som till början av 1200-talet, då även det vackra nära tre meter höga korset restes, men om historien innan 1400-talet vet man idag mycket lite.

I slutet av sjuttonhundratalet fanns det fortfarande vallar åt sjösidan, stenlagda gator, källor och brunnar fullt synliga. Det finns även skrifter där beskrivningar av en stor kyrkogård och vackra stenbroar är nedtecknade. Nu återstår dock inte mycket mer än grundmurarna och två stycken gavlar. Man har hittat rester av koret som var hugget ur ett stort block kalksten och i direkt anslutning till detta finns indikationer på att kapellets sakristia var av det mindre slaget, även med den tidens mått mätt. Trots att det inte finns så mycket kvar av kapellet ger resterna en magnifik inramning och är väl värda ett besök.

Andra sevärdheter i närheten är Kapelluddens fyr och området är känt för sitt rika fågelliv och artrika betesmarker.

Hitta hit

Skriv en kommentar